Koncert

05.12.2017

Těsně před Mikulášem jsme si zajeli na koncert Benda Quartet (Za)hrajeme (na)čtyři. Na programu byla Mozartova Malá noční hudba, Haydnův Žert a Ptačí a Smyčcový kvartet č.1 L. van Beethovena. Děti si vyzkoušely dirigování, 3/4 taneční krok i sledování hudebního motivu. Také se dověděly, co znamená hrát staccato, pizzicato, glissando a col legno a že matiné je dopolední koncert. Škoda jen, že chování dětí z jiných škol nebylo příliš ukázkové.