Lesní škola

10.05.2017

Desátého května jsme navštívili Lesní školu Děti dováděly na přírodní překážkové dráze, prohlédly si bažanty, ochutnaly bukové listy, postavily ptačí budku a přivoněly k bylinkám na bylinkové zahrádce. Lesem nás provázel pan lesník Pavel, od kterého se děti dověděly mnoho zajímavého a také nás všechny pozval na Den v lese, který se uskuteční dvacátého května.