Recitační soutěž a dramatizace

07.02.2017

V úterý 7. února proběhlo třídní kolo recitační soutěže. Všechny děti si připravily pěkné básničky a také je většinou pěkně odrecitovaly. Do školního kola postoupily Kristýnka a Linda. A Linda se ve školním kole umístila na třetím místě.

Hodně legrace jsme si užili při dramatizacích pohádek O zlaté sekyře a O veliké řepě. Zároveň se ale děti učily nahlas a zřetelně mluvit a "herci" se museli ovládat, abychom dodrželi pravidlo, že při představení by se měli bavit zejména diváci.