ROZVRH HODIN

        1 h    2h    3h   4h   5h   6h  7h  8h

PO   AJ     ČJ    PRV   ČJ            plavání

ÚT   AJ/M  AJ/M   ČJ  M      AJ            PČ  VV

ST    I/ČJ  I/ČJ   PRV  HV   AJ/M  AJ/M

ČT   ČJ    M    AJ    ČJ    ČJ     Log  

   ČJ    M    PRV   ČJ   OR